معرفی پلکسی و انواع پلکسی گلاس
معرفی پلکسی و انواع پلکسی گلاس
پلکسی نوعی شیشه پلاستیکی می باشد که مانند شیشه شفاف و حتی در بعضی موارد شفافیتی بالاتر از شیشه دارد